Årets NONA-priser ble delt ut 5. desember 2022, i forbindelse med årskonferansen NONA22. Foruten Liv-Jorunn Håker ble det Nona-priser til Adresseavisen, NRK og Oslopiloten (Budstikke, NTB mfl). Her ser du alle begrunnelsene!

Årets netthode 

Liv Jorunn Håker, Sunnmørsposten

Årets netthode er kreativ, strukturert, faglig dyktig og til en viss grad selvlært. Hen har bygget opp mediehusets verksted for datajournalistikk og visualisering, og har vært en pioner i å bruke åpne, nettbaserte gratisprogrammer for å gjennomføre nyskapende visualisering av journalistikken. Prisvinneren har ikke hatt et stort team av nettjournalister, utviklere og analysefolk rundt seg, men har selv måttet drive kompetansebygging, eksperimentering og utvikling sammen med noen få kolleger. Hen har over flere år gjort en imponerende innsats for å utvikle den digitale journalistikken, og er et godt bevis på at det er mulig å skape nyskapende historiefortelling og et innovativt miljø også utenfor hovedstaden. Hun er et ja-menneske som hele tiden jakter ny kunnskap og kompetanseutveksling. Årets netthode bidrar til å gjøre andre gode. 

Årets netthode er Sunnmørspostens Liv Jorunn Håker.

Årets digitaljournalistikk (lokal/regional/fagpresse-redaksjon)

Trondheims skjulte narkoverden, Adresseavisen

Gravejournalistikk spesielt rettet mot et yngre publikum fra mediehusets ungredaksjon. En tematikk som setter høye krav til håndtering av informasjon og anonymisering, fortelles på mesterlig vis med innovative virkemidler. En liten redaksjon gjør imponerende arbeid i denne digitale spesialen som er fortalt ved bruk av tegneseriestriper. Med god research, kildebruk og dokumentasjon belyses et samfunnsproblem og konsekvensene av dette gjennom en leken, gjennomført og kreativ historiefortelling. En sak som løfter digitaljournalistikken i mediehuset og gir leserne innblikk i en av byens skyggesider. Gratulerer til Adressa.

Årets digitaljournalistikk (Nasjonal redaksjon)

En app – to verdner, NRK Undersøkende gruppe Sør-Øst

Innovativt, ambisiøst og fascinerende. Dette er datajournalistikk på et nivå vi ikke tidligere har sett. Gjennom en avansert metode med kreativ bruk av boter, fiktive ip-adresser og AI-genererte bilder klarer journalistene å lure TikToks systemer – og dermed vise publikum hvor forskjellig verden ser ut for en 19-åring i Russland og Ukraina inne i TikTok. Journalistikken er både en visuell dokumentasjon av hvordan TikToks brukere nærmest uvitende blir sittende fast i selvforsterkende filterbobler og siloer, og en påminnelse om hvordan propaganda, sensur og mangel på informasjon fra flere kilder skaper et veldig skjevt bilde av virkeligheten. Dette er rett i kjernen av samfunnsoppdraget, mesterlig fortalt på TikToks eget format. Gratulerer NRK.

Årets innovasjon

Oslopiloten, Budstikka, NTB, med flere

Årets innovasjon er resultat av samarbeid både mellom bransjen og politiet. Sammen har man skapt et arbeidsverktøy som gir politiet mulighet til å dele sensitive opplysninger direkte med pressen i forbindelse med operative hendelser. Målet er å forbedre kommunikasjonen mellom Oslo politidistriktets Operasjonssentralen og pressen ved fortløpende varslinger av hendelser – og det virker! Oslo-piloten erstatter ikke politiradioen og enkeltkilder i politiet, og systemet er fortsatt basert på at politiet husker, ønsker og vil legge ut informasjon der, men det er grunnsteinen for et system som over tid legger til rette for at redaktørstyrte medier kan drive en rask og tilstedeværende rapportering til offentligheten. Teknologien gjør hverdagen enklere både for journalistene og politiet. Årets innovasjon vil snart komme hele landet til gode. Årets innovasjon er OsloPiloten