NONA er:

 • En pådriver for å utvikle de digitale mediene i Norge både nasjonalt og internasjonalt.
 • En positiv kraft for utvikling og framdrift. Vi mener internett gjør mediene og journalistikken bedre.
 • For alle: Journalist, utvikler eller selger, i tradisjonelt avis-, radio- eller tv-hus – NONA jobber for deg, helt uavhengig av konserntilhørighet.
 • En frivillig organisasjon – alle inntekter går til å gjøre bransjen bedre.

NONA tilbyr:

 • Redusert pris/ gratis deltakelse på NONA-kurs og -konferanser for ansatte i medlemsbedrifter.
 • Åpne fagmøter om nett-relevante tema.
 • Kurs og konferanser som gir skreddersydd digital kompetanse.
 • Norges fremste nettsted om og for den digitale mediebransjen.
 • Internasjonalt nettverk i Online News Association i USA og flere europeiske land.
 • Netthode-prisene, bransjens egen pris for godt digitalt mediehåndverk.

NONA har fire typer medlemskap:

 • Profesjonell medlem
 • Bedriftsmedlem
 • Assosiert medlem
 • Student/pensjonist

NONAs medlemsbedrifter: NTB, DB Medialab, Schibsted ASA, NRK, Teknisk Ukeblad, Sunnmørsposten, Scandinavia Online AS, Dagens Næringsliv, Fagbladet, Tun Media, ABC Startsiden, Amedia Utvikling, Bergens Tidende, LO Media, Nettavisen, NXT Media, NCE Media Bergen.

Her kan du bli medlem i NONA, og eksisterende medlemmer kan bruke samme kjøpeknapp for å betale årets medlemskontingent.

Bedrifter og enkeltpersoner som ønsker faktura tilsendt, kan sende e-post med opplysninger om navn (eventuelt bedriftsnavn og kontaktperson), samt en epostadresse fakturaen kan sendes til. NONA fakturerer én gang per år.

Profesjonell medlem: Har sin hovedinntekt fra arbeid med nettmedier, eller legger ned betydelige ressurser i arbeid med nettmedier, som utøver (journalist, blogger, fotograf, utvikler, tekniker, designer, kommunikatør etc), informasjonsmedarbeider, lærer, forsker m.v. Årskontingent kr. 550,- :


Bedriftsmedlem: Kan kollektivt registrere alle ansatte i juridisk enhet, med minimum 20 % stilling, som navngitte assosierte medlemmer.
Årskontingent for bedrifter opptil 100 ansatte: kr. 6.000,- (ta kontakt på e-post for faktura)
Årskontingent for bedrifter med mer enn 100 ansatte: kr 11.000,- (ta kontakt på e-post)


Assosiert medlem: Leverandører, amatørbloggere og andre som er interessert i nettmedier. Bedrifter kan kollektivt melde inn sine ansatte i denne kategorien. Årskontingent kr. 550,- (om du ikke er ansatt hos en bedrift som er medlem):


Student/pensjonist: Rettigheter som assosierte medlemmer. Årskontingent kr. 200,- :


Medlemsskapet varer ut kalenderåret. Medlemskap tegnet i slutten av året kan avtales å vare ut påfølgende kalenderår, dette kan besvares individuelt på e-post.

Profesjonelle medlemmer har fulle medlemsrettigheter (kan velges til tillitsverv i foreningen, og har stemmerett på årsmøtet). Firma har også stemmerett på årsmøtet. Som assosiert medlem. har du møte-, tale- og og forslagsrett på årsmøtet. Du kan ikke velges til tillitsverv, men får glede av alle øvrige medlemsfordeler.

 

NONA er:

 

 • En pådriver for å utvikle de digitale mediene i Norge både nasjonalt og internasjonalt.
 • En positiv kraft for utvikling og framdrift. Vi mener internett gjør mediene og journalistikken bedre.
 • For alle: Journalist, utvikler eller selger, i tradisjonelt avis-, radio- eller tv-hus – NONA jobber for deg, helt uavhengig av konserntilhørighet.
 • En frivillig organisasjon – alle inntekter går til å gjøre bransjen bedre.

NONA tilbyr:

 

 • Redusert pris/ gratis deltakelse på NONA-kurs og -konferanser for ansatte i medlemsbedrifter.
 • Åpne fagmøter om nett-relevante tema.
 • Kurs og konferanser som gir skreddersydd digital kompetanse.
 • Norges fremste nettsted om og for den digitale mediebransjen.
 • Internasjonalt nettverk i Online News Association i USA og flere europeiske land.
 • Netthode-prisene, bransjens egen pris for godt digitalt mediehåndverk.

NONA har fire typer medlemskap:

 

 • Profesjonell medlem
 • Bedriftsmedlem
 • Assosiert medlem
 • Student/pensjonist

NONAs medlemsbedrifter: NTB, DB Medialab, Schibsted ASA, NRK, Teknisk Ukeblad, Sunnmørsposten, Scandinavia Online AS, Dagens Næringsliv, Fagbladet, Tun Media, ABC Startsiden, Amedia Utvikling, Bergens Tidende, LO Media, Nettavisen, NXT Media, NCE Media Bergen.

 

Her kan du bli medlem i NONA, og eksisterende medlemmer kan bruke samme kjøpeknapp for å betale årets medlemskontingent.

 

Bedrifter og enkeltpersoner som ønsker faktura tilsendt, kan sende e-post med opplysninger om navn (eventuelt bedriftsnavn og kontaktperson), samt en epostadresse fakturaen kan sendes til. NONA fakturerer én gang per år.

 

Profesjonell medlem: Har sin hovedinntekt fra arbeid med nettmedier, eller legger ned betydelige ressurser i arbeid med nettmedier, som utøver (journalist, blogger, fotograf, utvikler, tekniker, designer, kommunikatør etc), informasjonsmedarbeider, lærer, forsker m.v. Årskontingent kr. 550,- :

 

 


 

Bedriftsmedlem: Kan kollektivt registrere alle ansatte i juridisk enhet, med minimum 20 % stilling, som navngitte assosierte medlemmer.
Årskontingent for bedrifter opptil 100 ansatte: kr. 5.500,- (ta kontakt på e-post for faktura)
Årskontingent for bedrifter med mer enn 100 ansatte: kr 10.500,- (ta kontakt på e-post)

 

 


 

Assosiert medlem: Leverandører, amatørbloggere og andre som er interessert i nettmedier. Bedrifter kan kollektivt melde inn sine ansatte i denne kategorien. Årskontingent kr. 550,- (om du ikke er ansatt hos en bedrift som er medlem):

 

 


 

Student/pensjonist: Rettigheter som assosierte medlemmer. Årskontingent kr. 200,- :

 

 


 

Medlemsskapet varer ut kalenderåret. Medlemskap tegnet i slutten av året kan avtales å vare ut påfølgende kalenderår, dette kan besvares individuelt på e-post.

 

Profesjonelle medlemmer har fulle medlemsrettigheter (kan velges til tillitsverv i foreningen, og har stemmerett på årsmøtet). Firma har også stemmerett på årsmøtet. Som assosiert medlem. har du møte-, tale- og og forslagsrett på årsmøtet. Du kan ikke velges til tillitsverv, men får glede av alle øvrige medlemsfordeler.