Erling Brøndmo er kåret til Årets netthode 2019. Tildelingen foregikk under konferansen NONA19 i VG-auditoriet 28. november.

Fædrelandsvennen vant prisen for Årets digitaljournalistikk (liten redaksjon) med prosjektet Byen vår, mens VG vant Årets digitaljournalistikk (stor redaksjon) for prosjektet Tindersvindler.

Her følger juryens fulle begrunnelser.

Juryen:

Mari Midtstigen, Pål Nedregotten og Reidun Kjelling Nybø

Årets digitaljournalistikk, liten redaksjon
Digitale fortellerteknikker kan være krevende, både å gjennomføre og prioritere, selv for
redaksjoner med betydelige ressurser. For de små er det enda vanskeligere. Vinneren av
årets digitaljournalistikk, liten redaksjon, har på en imponerende måte prioritert sine
journalistiske krefter på å fortelle historien om lokalsamfunnets utvikling i 2019. Og tettere
på samfunnsoppdraget for en lokalavis kommer du ikke.

Redaksjonen har tatt i bruk både fortellertekniske virkemidler vi normalt bare ser realisert i
mediehus med mye større ressurser og samtidig klart å prioritere journalistiske ressurser
over tid – for å fortelle en historie som er viktig – for hvordan står det egentlig til med byen
og området vårt? Hva gjør politikerne med de tingene det er mulig å ta tak i lokalt?
Gjennom en serie dyptpløyende artikler går avisen både tett på enkeltmennesker og
politikere, og gir samtidig et helt nødvendig helikopterblikk på utviklingen for å kunne
informere og bevege – en historie som på alle måter handler om Norge anno 2019.
Barnefattigdom, ulikheter mellom bydeler, stadig økende forskjeller mellom fattig og rik,
integrering, eldrepolitikk og unge som faller utenfor.

Tradisjonell tekst er koblet til en spennende bruk av video som drar leseren inn i en reise
gjennom bydelene. Tung statistikk gjøres levende og interaktive kart flettes inn som en
sømløs og naturlig del av historien. Redaksjonen har tatt i bruk en verktøykasse som
inneholder quiz, scenedebatt, SSB-data og egne datasett, dronevideo, innsynsbegjæringer og
rapmusikk.

Allerede før serien er over, er det klart at den vil få politiske konsekvenser.
Temaet behandles på en imponerende måte, og den fyldige verktøykassen tas i bruk uten å
gå i veien for historiene og budskapet. Artikkelserien har vært et krevende løft for en liten
redaksjon, men samtidig er det få andre ting som kunne vært viktigere.

Dette er en artikkelserie til å bli bekymret av. Dette er en artikkelserie til å bli klokere av.
Vinneren av årets digitaljournalistikk, liten redaksjon er «Byen vår», Fædrelandsvennen

 

Årets digitaljournalistikk, stor redaksjon 2019
Årets vinner viser at en innviklet nyhetshistorie kan tilpasses våre flyktige medievaner uten
at det går på bekostning av innholdet.

Fra første stund suges vi inn i handlingen. En kvinne forelsker seg i en gåtefull og
tilsynelatende rik mann, og vi får følge det gryende kjærlighetsforholdet gjennom hengivne
chatmeldinger, slengkyssvideoer og lydopptak.

Etterhvert vokser en mistenksomhet frem: Kan hun stole på denne sjarmøren?
Svaret er nei, og journalistene kan fortelle en vanvittig historie om en svindler man stort sett
bare finner maken til i fiksjonen.

Redaksjonen kunne nøyd seg med å fortelle denne delen av historien, men i del to skrus
fortellingen til ytterligere et hakk, for nå setter journalistene seg selv i førersetet og starter
jakten på forbryteren.

Ved hjelp av korte tekstblokker, fotografier, grafikk, telefonsamtaler og videoopptak forteller
de en thriller av en historie. Sammen med svindlerens ofre sirkler de ham inn, de sporer ham
opp og oppsøker ham, og parallelt forteller de historien om metodene hans, om
erobringene, om ofrene og om fortida hans. Leseren kastes i stadig nye retninger og får
innblikk i stadig nye verdener.

Selv om historien er innfløkt, fortelles den effektivt og nyskapende. Og vi leser den der de to
hovedpersonene møttes. På mobilen.

Årets vinner har vakt oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser og har satt en ny
standard for historiefortelling på vår mest brukte plattform.
Vinneren av årets digitaljournalistikk, stor redaksjon er Tinder-svindleren fra VG.

 

Årets Netthode 2019
Prisen Årets Netthode skal gå til enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for å bringe
norske nettmedier videre og personer som har løftet nett i sin organisasjon og/eller i den
norske mediebransjen.

Juryen mener at få personer passer bedre til denne beskrivelsen enn Årets Netthode.
Det var mange gode navn blant de nominerte, og det finnes en rekke synlige aktører som
hver dag bidrar til å løfte norske medier inn i fremtiden, men denne gangen vil vi gjerne
hedre en som ikke står fremst på scenen. Han stjeler ikke overskriftene. Han bare gjør
jobben.

Dette arbeidet har han gjort i en årrekke, i mange norske lokalaviser. Han har selv en lang
karriere bak seg i en rekke lokal- og regionaviser. Han har erfaring i ulike stillinger – blant
annet som sjefredaktør – og har vært en mann man har kunnet stole på i alle posisjonene
han har hatt.

Helt siden 2007 har han vært sentral i arbeidet med redaksjonell utvikling i A-pressen og
seinere Amedia. I alle disse årene har han ivret for å skape gode nettprodukter, særlig for å
nå et yngre publikum. De siste årene har jobben handlet om å hjelpe norske lokalaviser med
redaksjonell utvikling. Han har jobbet med organisasjonsendringer, innføring av digital
arbeidsflyt, nye verktøy og formater i journalistikken. Han har hjulpet redaksjonene med å ta i
bruk innsikt om leserne i alle ledd.

I dette arbeidet har han ikke hatt mandat til å beslutte noe som helst – han er helt avhengig
av å få med seg folkene i redaksjonene. Og det har han klart. De siste årene har han fulgt 30
redaksjoner i dette arbeidet – fra dag til dag.

Årets Netthode har en vanvittig stayer-evne. Når han ser noe som kan forbedres, gir han seg
som regel ikke før det skjer.

En redaktør i Amedia beskriver arbeidsmetoden hans på følgende måte:
«Han har en imponerende forståelse for hva den enkelte redaktør til enhver tid trenger. Noen
ganger kan det være en telefon hver dag, andre ganger at han ligger litt lavt en periode.
Noen ganger trenger vi en som presser på, andre ganger en som støtter opp. Det har
imponert meg hvordan han nær sagt alltid treffer med dette»

Årets Netthode 2019 lever og ånder for journalistikken. Arbeidsdagen varer fra han setter
seg på toget i Halden og pendler til Oslo klokka 05 om morgenen, til han går og legger seg
om kvelden. Det må antagelig to eller tre personer til dersom vi skulle erstatte hans
arbeidskapasitet og stå-på-vilje, heter det i nominasjonen som er undertegnet av en rekke av
Amedias redaktører.

Det er en stor glede å dele ut prisen Årets Netthode 2019 til Erling Brøndmo.